Nieuwsberichten

   17.01.2019
Kom op tijd = 10 minuten voor aanvangsuur

We verwachten elke ingeschreven klasgroep 10 minuten voor aanvang van de activiteit op de locatie.

Bij onze laatste activiteiten stellen we meer en meer vast dat groepen minder dan 5 minuten voor aanvangsuur op de plaats van de activiteit aanwezig zijn. Dat maakt dat we pas later met de voorstellingen kunnen starten.

Geen drama, wel als je weet dat we met ons aanbod meer en meer scholen van buiten Halle bereiken die zich o.a. met het openbaar vervoer naar ons begeven. Vooraf gemaakte afspraken met bevoegde instellingen in functie van de terugrit werden gemaakt. We willen ons dan ook zo goed mogelijk aan aanvangstijden houden om deze groepen niet in problemen te brengen. Mogen we dan uitdrukkelijk vragen om naar de toekomst toe ten laatste 10 minuten voor aanvangsuur van een activiteit ter plaatse aanwezig te zijn?

Mooie afspraken maken goede vrienden.

Ander recent nieuws
   15.06.2020
Voor De Show

Met Voor De Show geeft cultuurcentrum '...