Informatie

Inschrijven

In tijden van COVID 19

Omdat het voorlopig nog onduidelijk is in welke vorm ‘t Vondel vanaf september en later activiteiten mag organiseren en in welke mate scholen culturele uitstappen mogen doen, zullen we de reservaties beschouwen als een ‘verlangactiviteit’. Dit tot we duidelijke richtlijnen ontvangen van de Nationale Veiligheidsraad.

Jullie weten als geen ander hoe snel een situatie ineens kan wijzigen en hoe strikte afspraken ineens versoepelen. We kunnen allerlei scenario’s vooraf bedenken, maar zullen met duidelijke richtlijnen de activiteit waarnaar je verlangt en waarvoor je reserveert, zo organiseren dat ieder zijn veiligheid en gezondheid centraal staan. Flexibiliteit zal hierbij noodzakelijk zijn, van ons, maar ook van jullie. We halen het onderste uit de kan om te realiseren, organiseren wat er kan. Samen gaan we ervoor.

We hopen dat het onderwijs zich gedurende het nieuwe schooljaar niet enkel zal richten op het overdragen en het inhalen van kennis, maar dat er tijd en ruimte blijft om kinderen en jongeren ook te raken met cultuur. Ze hebben recht op een mooi moment, op fantasie… We vullen dit graag samen met jullie in.

Wat doe je bij de start van de verkoop? 
Je reserveert voor een activiteit. Dit is een ‘verlangactiviteit’.
Naargelang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad kunnen we deze verlangactiviteit vanaf september mogelijk
- bevestigen, er volgt een overeenkomst
- nog niet bevestigen, omdat we wachten op verdere maatregelen of omdat we de reservatie moeten aanpassen/wijzigen i.f.v. voorwaarden (andere locatie i.f.v. social distancing, andere groepssamenstelling i.f.v. bubbels, met minder deelnemers, verplaatsen naar andere datum…)

Inschrijven 

Kan enkel nog online via www.vondel.be/scholen. Er zijn drie startdata. Voor activiteiten van kleuters starten de inschrijvingen op dinsdag 16 juni 2020 vanaf 12u30. Voor de leerlingen secundair onderwijs starten de inschrijvingen op diezelfde dag vanaf 16u00. En voor leerlingen lager onderwijs vangt het inschrijven aan op dinsdag 23 juni 2020 vanaf 12u30

Diegene die reserveert, is onze contactpersoon voor verdere communicatie. Laat bij voorkeur de verantwoordelijke leerkracht zelf inschrijven. Doet die dat niet, vermeld dan in het vrije veld naam en e-mailadres van die persoon.  

Je maakt hiervoor een eigen account aan.

Respecteer bij elk voorstel de vermelde doelgroep.

Je geeft het aantal leerlingen op. Vul ook het aantal begeleiders in. Probeer het aantal leerlingen zo exact mogelijk op te geven. Voor alle voorstellingen zijn er contractuele beperkingen qua publieksaantallen. Cultuurcentrum ’t Vondel moet zich hieraan houden.

Bezorg ons jouw inschrijving ten laatste vrijdag 4 september 2020. Wie na deze datum nog een keuze wenst te maken, neemt best contact op met onze verantwoordelijke scholenprogrammering.

Nadat je reserveerde, ontvang je een bevestigingsmail van je reservatie. Opgelet: dit is geen bevestiging dat je inschrijving succesvol verwerkt werd.  

Weinig belangstelling

Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen blijkt dat er te weinig interesse is voor een activiteit, dan behoudt CC 't Vondel zich het recht toe de ingeschreven groepen ofwel te verplaatsen naar een ander moment ofwel de activiteit te annuleren. Je wordt hiervan in september op de hoogte gebracht. 

Overeenkomst & Corona/COVID 19

Reservaties beschouwen we als verlangactiviteit. Jouw directie ontvangt uiterlijk eind september 2020 een overzicht 'verlangactiviteiten'. Controleer of alle gegevens kloppen en bezorg ons de aangepaste versie ondertekend terug. Hiermee gaan we verder aan de slag, rekening houdend met de coronamaatregelen geldig binnen de onderwijs- en cultuursector. 

Kostprijs

De prijs per leerling: staat bij elk voorstel vermeld. Eén begeleider per klas van 20 leerlingen is gratis.

Betalen

Doe je na ontvangst van een onkostennota. Je schrijft het bedrag over op rekeningnummer IBAN BE17 0682 1468 9521 - BIC: GKCCBEBB van ’t Vondel vzw.

Afwezigen

De prijzen zijn zeer krap berekend. Zelfs met een volle zaalbezetting dekken we de kosten niet. Bij een verschil van meer dan 10% van het opgegeven aantal leerlingen, rekenen wij de overige gereserveerde plaatsen aan. Voor kleuters mag dit verschil niet meer dan 25% zijn.
Een klas die niet opdaagt op de activiteit, betaalt het volledige bedrag i.f.v. het ingeschreven aantal leerlingen.

Annulatie

door de school
Je school betaalt sowieso 50% van de voorziene inkomsten. Als je minder dan twee maand voor je bezoek annuleert, dan rekenen wij je het volledige bedrag aan. Hou bij jouw inschrijving rekening met verlofdagen, schoolreizen, pedagogische activiteiten…

door cultuurcentrum ’t Vondel
Gebeurt soms en buiten onze wil om. Wij laten jou dit zo snel mogelijk weten. Het cultuurcentrum is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de school.

door Corona/COVID 19
Overmacht door corona kan ingeroepen worden van zodra een maatregel opgelegd door de overheid een geplande activiteit en/of de aanwezigheid op een geplande activiteit verhindert. Er worden geen kosten aangerekend.