Informatie

Inschrijven

Kan enkel nog online via www.vondel.be/scholen. Er zijn drie startdata. Voor activiteiten van kleuters starten de inschrijvingen op dinsdag 4 juni 2019 vanaf 12u30. Voor de leerlingen secundair onderwijs starten de inschrijvingen op diezelfde dag vanaf 16u00. En voor leerlingen lager onderwijs vangt het inschrijven aan op dinsdag 11 juni 2019 vanaf 12u30

Diegene die reserveert, is onze contactpersoon voor verdere communicatie. Laat bij voorkeur de verantwoordelijke leerkracht zelf inschrijven. Doet die dat niet, vermeld dan in het vrije veld naam en e-mailadres van die persoon.  

Je maakt hiervoor een eigen account aan.

Respecteer bij elk voorstel de vermelde doelgroep.

Je geeft het aantal leerlingen op. Vul ook het aantal begeleiders in. Probeer het aantal leerlingen zo exact mogelijk op te geven. Voor alle voorstellingen zijn er contractuele beperkingen qua publieksaantallen. Cultuurcentrum ’t Vondel moet zich hieraan houden.

Bezorg ons jouw inschrijving ten laatste vrijdag 6 september 2019. Wie na deze datum nog een keuze wenst te maken, neemt best contact op met onze verantwoordelijke scholenprogrammering.

Nadat je reserveerde, ontvang je een bevestigingsmail van je reservatie. Opgelet: dit is geen bevestiging dat je inschrijving succesvol verwerkt werd.  

Weinig belangstelling

Indien bij het afsluiten van de inschrijvingen blijkt dat er te weinig interesse is voor een activiteit, dan behoudt CC 't Vondel zich het recht toe de ingeschreven groepen ofwel te verplaatsen naar een ander moment ofwel de activiteit te annuleren. Je wordt hiervan in september op de hoogte gebracht. 

Overeenkomst

Inschrijvingen zijn definitief na schriftelijke bevestiging door het cultuurcentrum. Jouw directie ontvangt uiterlijk eind september 2018 een overzicht met de aanvaarde inschrijvingen. Vanaf dan maken wij contractuele afspraken met gezelschappen/organisaties. Hier zijn ook wij aan gebonden. Controleer daarom bij jouw inschrijving én bij de definitieve bevestiging goed of alle gegevens kloppen. Na ondertekening van het dubbel van deze bevestiging brengen we geen veranderingen meer aan. Vanaf dan gelden onze annuleringsvoorwaarden.

Kostprijs

De prijs per leerling: staat bij elk voorstel vermeld. Eén begeleider per klas van 20 leerlingen is gratis.

Betalen

Doe je na ontvangst van een onkostennota. Je schrijft het bedrag over op rekeningnummer IBAN BE17 0682 1468 9521 - BIC: GKCCBEBB van ’t Vondel vzw.

Afwezigen

De prijzen zijn zeer krap berekend. Zelfs met een volle zaalbezetting dekken we de kosten niet. Bij een verschil van meer dan 10% van het opgegeven aantal leerlingen, rekenen wij de overige gereserveerde plaatsen aan. Voor kleuters mag dit verschil niet meer dan 25% zijn.

Annulatie

door de school
Je school betaalt sowieso 50% van de voorziene inkomsten. Als je minder dan twee maand voor je bezoek annuleert, dan rekenen wij je het volledige bedrag aan. Hou bij jouw inschrijving rekening met verlofdagen, schoolreizen, pedagogische activiteiten…

door cultuurcentrum ’t Vondel
Gebeurt soms en buiten onze wil om. Wij laten jou dit zo snel mogelijk weten. Het cultuurcentrum is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de school.